Shane Diesel

(Shane 'Sol' Diesel,Big Shane,Shane D,Shane D.,Shane,Blackzilla)

Sentences.adjectives.singular.feminine.hairColor.bald černá pornoherečka z ameriky